Aanpak

Bij de benadering van een probleem richt ik me op wat ik als de belangrijkste facetten van de mens beschouw, namelijk:

 1. Energie: de motor en brandstof van de auto
  De aanwezigheid van energie is het fundament waarop alles rust.
 2. Hersenintegratie: het elektrische circuit en bedrading van de auto
  Hersenintegratie betekent dat de hersenfuncties vrij toegankelijk zijn, kunnen samenwerken en deze integratie blijven behouden onder stress, de ziekmaker van de huidige tijd.
 3. Lichaam en lichaamsgevoel: de carrosserie en bewegende delen van de auto
  Het lichaam en het lichaamsgevoel is tweeledig. We weten dat lichamelijke problemen het leven behoorlijk kunnen beïnvloeden, maar het lichaam is ook de basis van waaruit iemand naar buiten treedt m.a.w. van waaruit je naar de omgeving reageert.
 4. Bewustwording:de besturing van de auto
  Door zich bewust te zijn op welke manier men in bepaalde situaties reageert, is men beter in staat om zelf te handelen i.p.v. alleen te reageren.

Om in termen van de beeldspraak te blijven, zijn Energie, Hersenintegratie, Lichaam/lichaamsgevoel kwaliteiten van de auto en heeft Bewustwording te maken met het parcours en de rijstijl.
Per onderdeel zet ik verschillende behandelingsvormen in om verbeteringen te bewerkstelligen, waarbij dient te worden opgemerkt een bepaalde behandelingsvorm voor meerdere disciplines kan worden ingezet.