De metafoor

Het is een gegeven, dat een mens een complex wezen is dat in een complexe omgeving leeft en de consequenties daarvan wil ik beschrijven met onderstaande metafoor.
Een mens of kind wil ik vergelijken met een auto die een bepaald doel (finish) wil bereiken.
Daarbij zijn dan drie elementen van belang:

  1. De auto en zijn bestuurder representeren de mens/het kind in al zijn/haar facetten. Zoals we weten bestaat een auto uit veel onderdelen en als er bij één onderdeel een probleem is, dan kan dat vergaande gevolgen hebben voor het functioneren van de auto als totaal. Dit betekent ook dat bij een analyse meerdere aspecten moeten worden beschouwd.
  2. Het parcours staat symbool voor de weg die mensen dienen te bewandelen om de finish, zijnde een bepaald doel te bereiken. Dat doel kan zeer variabel worden gezien als de levensweg, een schoolkeuze, het maken van een goed tentamen, een sportprestatie, het hebben van een goede relatie etc.. Zoals we weten kan zo’n parcours vol hobbels en (val)kuilen zijn en voor iedereen verschillend.
  3. De rijstijl is de manier waarop men dit parcours bewandelt; je ouders vrienden, leerkrachten geven hierin een richting aan.

 

visie

Daar deze drie elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moge het duidelijk zijn dat een meervoudige aanpak de kans op succes vergroot.

Deze visie heeft uiteraard consequenties voor mijn aanpak van de problematieken. Dit zal verder worden toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.