Wat deed ik?

Tijdens mijn studie Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam) leerde ik om een probleem vanuit verschillende disciplines te benaderen. Bewegen (en dus het Leven) kun je immers bekijken vanuit een anatomisch, fysiologisch, agogisch, filosofisch etc. perspectief waardoor er een completer beeld ontstaat.

Parallel aan deze benadering ben ik gaan zoeken naar wat er in de wereld aan ‘krachtige’ therapieën is ontwikkeld om mensen te kunnen helpen.

In het begin ben je enthousiast bezig om de aangeleerde technieken toe te passen, maar na een aantal jaren ervaring en met een tiental therapieën in mijn bagage, werd het tijd om eens pas op de plaats te maken en mijn eigen aanpak kritisch te beschouwen. Vragen als “wat is een mens?” en “wat doe je eigenlijk als je mensen probeert te helpen ?” komen dan aan de orde.