Wat doe ik?

In mijn Visie geef ik met een beeldspraak weer hoe je de mens kunt zien.

Toen ik inventariseerde hoe ik de mens zou kunnen helpen vanuit mijn repertoire aan therapievormen, bleken de puzzelstukken in elkaar te vallen en elkaar aan te vullen tot een ‘geheel’.

Hoewel ik me realiseer dat het geheel altijd meer is dan de som der delen, denk ik dat ik met de combinatie van eeuwenoude technieken zoals acupunctuur en recent ontwikkelde methoden een pakket aan behandelingsvormen in huis heb, waarmee de belangrijkste aspecten van het mens-zijn bereikbaar worden.