Wat kan ik voor u doen?

M.a.w. bij welke problemen kan mijn aanpak succesvol zijn:

  • In 1979 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een lijst samen met aandoeningen die in aanmerking komen voor een behandeling met acupunctuur. (zie lijst W.H.O.).
  • Klachten aan het bewegingsapparaat (nek, schouder, rug, knie, RSI-arm etc.), waarvoor je ook naar fysiotherapeut, osteopaat, etc. toe gaat.
  • Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zoals ADHD, dyslexie, faalangst, gebrekkige motoriek, autisme, talentontwikkeling etc..
  • Bij vage klachten als vermoeidheid, stress, burnout etc. kunnen toch goede resultaten worden geboekt; soms ben ik in staat om voor zeer ongewone problemen een oplossing te vinden
  • Preventie: de mensen maar ook de overheid worden zich er langzaam van bewust dat ze de problemen beter kunnen voorkomen dan genezen. Acupunctuur bijvoorbeeld is bij uitstek een methode die al vroegtijdig zaken kan constateren en behandelen, waardoor meer ernstige gevolgen kunnen worden voorkomen.