Leer- en/of gedragsproblemen

Conform mijn Visie , vergelijk ik een kind, dat een bepaalde taak wil uitvoeren met een auto die een parcours aflegt om de finish te bereiken

Een adequaat functionerende auto is een voorwaarde om de finish op een comfortabele manier te bereiken. Het kind moet dus de voorwaarden hebben om goed te kunnen functioneren. Het kind is wel in staat om bepaalde blokkades te compenseren, maar dat vraagt aandacht en energie. Die aandacht en energie kan dan niet gebruikt worden om van de kernkwaliteiten gebruik te maken.

  • Deze compensaties kunnen op lange termijn leiden tot:
  • gezondheidsproblemen als buikpijn, hoofdpijn, slaapstoornissen, bedplassen etc.
  • leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, dyspractie etc
  • gedragsproblemen als hyperactiviteit, concentratiestoornissen, ADHD, autisme, onrust, niet stil kunnen zitten etc
  • sociaal-emotionele problemen als faalangst, negatief zelfbeeld, sociaal isolement, onvoldoende weerbaarheid, driftbuien etc.

De gevolgen kunnen dus zeer verschillend zijn. De begeleiding is erop gericht om deze voorwaarden te optimaliseren.

Daarnaast probeer ik o.a. vanuit Rots & Water het kind meer bewust te maken van zichzelf waardoor het zijn rijstijl (zie beeldspraak) beter in overeenstemming kan brengen met het parcours. Wellicht dat er, vanuit de opgedane kennis, gekeken kan worden naar een goed bij het kind passend parcours.