Acupunctuur

Klassieke acupunctuur.

Acupunctuur moet gezien worden als een onderdeel van TCG (Traditionele Chinese Geneeskunst), een totaalsysteem dat betrekking heeft op het leven en dus de gezondheid.
Dit systeem omvat onder andere rust (meditatie), beweging (Tai Chi, QI Gong), filosofie, voeding, kruidentherapie, acupunctuur, Tuina, astrologie en nog meer.
Evenwicht en dan met name het evenwicht van levensenergie, QI genaamd, is de kern van deze benadering.
De werking van acupunctuur is er o.a. op gebaseerd, dat energie door meridianen (energiebanen) in het lichaam stroomt. Deze energie (Yin-Yang) moet in evenwicht zijn. De meridianen hebben een oppervlakkig en diepgelegen traject en kunnen op specifieke plaatsen (acupunctuurpunten) beïnvloed worden (bijv. met het inbrengen van een naald).
Hierdoor kan invloed worden uitgeoefend op zowel oppervlakkige gebieden als de dieper gelegen organen en kunnen mogelijke verstoringen van het evenwicht, die tot klachten leiden, weer worden hersteld (zie lijst W.H.O.).
Naaldtechnieken worden mogelijk aangevuld met moxa (verwarmen van acupunctuurpunten) en de cuppingtechniek.
Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar de websites van de beroepsverenigingen waarvan ik lid ben (zie links).

Ik beperk me hier tot enkele praktische principes, die ik probeer te vertalen naar de hedendaagse praktijk.

Preventief.

Persoonlijk denk ik dat er voor de TCG en dus acupunctuur een belangrijk rol is weggelegd vanwege de preventieve kwaliteiten. Het is mogelijk om vroegtijdig verstoringen van het evenwicht te herkennen en te behandelen, waardoor meer ernstige klachten kunnen worden voorkomen. Preventie zal, ook maatschappelijk gezien, een zeer belangrijke rol gaan spelen in de toekomst.

Eigen verantwoordelijkheid.

Een ander sterk punt is, dat door de logica van de ‘Chinese’ diagnose de klachten worden verhelderd op een manier die de cliënt begrijpt. De cliënt wordt gestimuleerd tot een actieve deelname om zelf bij te dragen aan de genezing (voeding, rust, activiteit) en dus de zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid (zie ook Coaching).

Onze maatschappij.

De huidige maatschappij dicteert een hoog tempo en vraagt veel van de mensen.
Gebrek aan energie (denk aan burnout) en stress zijn veelgehoorde klachten tegenwoordig.
Het moge bekend zijn dat de westerse geneeskunde worstelt met ‘vage’ begrippen als energie en stress en maar moeizaam goede resultaten bereikt bij aandoeningen als chronische vermoeidheid, hoofdpijn, depressie, slaapstoornissen, hartkloppingen en duizeligheid. Het betreft hier vaak zogenaamde psychosomatische problematieken.

Energie (QI) en stress (Lever QI stagnatie) zijn juist kernbegrippen binnen de TCG. Men erkende toen ook al, dat er relaties zijn tussen bepaalde emoties en organen. Zo wordt bijv. angst gerelateerd aan Nierenergie en piekeren/malen in verband gebracht met Miltenergie.
Een voorbeeld: uitgangspunt is dat angst de energie van de Nieren kan uitputten, maar ook dat onvoldoende Nierenergie angst kan veroorzaken. Bij de behandeling van angst is het versterken van de Nierenergie het noodzakelijk fundament, waarop andere behandelingsvormen verder bouwen.

Laseracupunctuur

Vanuit de westerse technologie is de lasertherapie ontwikkeld, waarbij de acupunctuurpunten met een laserstraal i.p.v. naalden worden geactiveerd en die volledig pijnloos is. Deze methode is buitengewoon geschikt voor kinderen en volwassenen, die de behandeling met naalden niet prefereren.

Kruidengeneeskunde

Omdat het in de praktijk vaak niet mogelijk is om meerdere keren per week te komen voor acupunctuur, kunnen er kruidencombinaties worden ingezet. Het voordeel hiervan is dat de behandeling continue wordt voortgezet en men tot een zeer gedegen resultaat kan komen.

Ooracupunctuur.

Dit is een ander specialisme waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde reflexzones in het oor. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verschillende onderdelen van het lichaam worden teruggevonden in het oor en zodoende dan ook worden behandeld. Dit gebeurt met gewone naalden, verblijfsnaalden of de laser.
Deze methode is ook bekend als hulp bij het stoppen met roken.