Rots & Water

Het Rots & Waterprogramma, ontwikkelt door Freerk Ykema, is in oorsprong een weerbaarheidstraining, is tevens ook gericht op het ontwikkelen van communicatie (zie www.rotsenwater.nl ).

Uit dit programma gebruik ik vooral het onderdeel ‘bewustwording’ (kracht- en rustcentrum vinden, ademhaling)
Ik leg accenten op:

  • het bewust worden van jezelf, ‘hoe voel je je nu ?’
  • het bewust worden van jezelf in bepaalde situaties
  • het herkennen van gemoedstoestanden bij andere mensen, waardoor er meer begrip ontstaat waarom bijv. een klasgenootje zich op een bepaalde manier gedraagt en hoe kan ik er mee om gaan.

De bewustwording wordt vervolgens geoefend in allerlei speelse vormen. Het doel van de oefeningen kan variëren.
Ik gebruik deze bewustwording en spelvormen ook om zaken bespreekbaar te maken bij het coachen en om accenten te leggen vanuit de KOH. Verder geeft het een vrolijke afwisseling in de oefenstof.