LEAP Brainintegration

Wat is LEAP?

LEAP, ontwikkeld in Australië door dr. Charles Krebs, is een uniek kinesiologisch programma en geldt als één van de meest effectieve methodes om leer- en/of gedragsproblemen op lange termijn te corrigeren.

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie is een zeer kindvriendelijke behandelingsmethode, die zich kenmerkt door het hanteren van de spiertest. De spiertest is een procedure waarbij met lichte druk op een spier wordt geduwd om te controleren of de spier van de cliënt in staat is deze druk te weerstaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit, dat de spierfunctie buiten onze bewuste controle valt en tevens direct verbonden is aan onderbewuste, mentale processen.

Uitgangspunt bij LEAP is, dat het alleen mogelijk is om iets te leren als er sprake is van hersenintegratie. Hiervoor moet voldaan worden aan drie voorwaarden:

 • de specifieke hersenfuncties moeten toegankelijk zijn
 • men moet de verschillende hersenfuncties kunnen integreren
 • deze integratie moet behouden blijven onder verschillende stresstoestanden

Om een vraagstuk te kunnen beantwoorden, moeten de verbindingen en schakelingen in de hersenen intact zijn, zodat hersendelen kunnen samenwerken. Juist deze verbindingen en schakelingen worden gestoord door allerlei invloeden, waardoor het antwoord moeizaam, via een omweg, of helemaal niet gegeven kan worden. Een verwerking verloopt bovendien volgens een vast hiërarchisch patroon, waardoor bijv. de amygdala (het onbewuste systeem voor angst, pijn en straf) een belangrijke, storende rol kan spelen.
Met de typische LEAP-formatteringen o.a. gebaseerd op acupressuur, kunnen blokkades worden opgespoord. De verbindingen worden weer hersteld, waardoor de voorwaarden voor het uitvoeren van specifieke taken worden verbeterd.

Op systematische wijzen worden een aantal relevante onderwerpen behandeld zoals:

 • het overlevingssysteem (‘fight or flight’ mechanisme)
 • switching (links-rechts-verwarring)
 • verbindingen van het Corpus Calosum
 • het Reticulair Activeringssysteem m.b.t. richten aandacht, concentratie
 • statisch en dynamisch evenwicht
 • het functioneren van de ogen en oogspieren
 • auditieve/visuele integratie
 • speciale situaties o.a. examenstress

Waarbij kan LEAP helpen?

 • leesproblemen, spellen, begrijpend lezen (dyslexie)
 • rekenproblemen (dyscalculie)
 • concentratieproblemen, ADD/ADHD, geestelijke vermoeidheid, onrust
 • coördinatiemoeilijkheden, fijne motoriek
 • slecht geheugen, kan moeilijk complexe problemen oplossen
 • impulsief gedrag, sterk wisselende stemmingen, prikkelbaar
 • zelfvertrouwen, geringe eigenwaarde, faalangst, examenvrees, angst

De procedures van LEAP kunnen uiteraard ook worden gebruikt bij volwassenen met bovengenoemde problemen alsmede andere stressgerelateerde problemen als burn-out, depressie, angsten etc..

Zie ook www.leap-gehirnintegration.com

Een voorbeeld: stel een kind heeft moeite met lezen. Meestal probeert men dit op te lossen door bijles te geven. Om te kunnen lezen moeten de ogen en dus ook de oogspieren goed functioneren. Niet goed functionerende oogspieren kenmerken zich door ‘springende’ oogbewegingen, waardoor de hersenen verwarrende informatie ontvangen. Adequaat functionerende oogspieren zijn dus een voorwaarde om goed en comfortabel te kunnen lezen. Het heeft dus niet het gehoopte rendement als er bijles gegeven gaat worden terwijl bepaalde voorwaarden om goed te functioneren niet aanwezig zijn.