Primaire Reflexen

Primaire Reflexen:

Een reflex is een onwillekeurige reactie op een prikkel. Met Primaire Reflexen worden de reflexen aangeduid die actief zijn voor, tijdens en vlak na de geboorte. De Primaire Reflexen zijn slechts tijdens een bepaalde periode actief en hebben dan een directe functie of dienen ertoe om het lichaam voor te bereiden op latere, andere functies.
Het is echter wel een voorwaarde dat deze reflexen in een latere fase geremd worden anders heeft de persoon er nadelige gevolgen van.

Enkele voorbeelden van Primaire Reflexen en hun consequenties zijn:

MORO-reflex:

 • overdreven angstig
 • overgevoelig voor licht, geluid, mensenmassa’s
 • stemmingswisselingen
 • wil graag controle houden

Grijpreflex:

 • problemen met fijne motoriek
 • slechte penhouding
 • slechte articulatie, spraakproblemen

Asymmetrische Tonische Nekreflex:

 • onbeholpen bewegingen
 • evenwichtsproblemen
 • moeite met kruipen

Spinale Galant Reflex:

 • kan niet stilzitten op een stoel
 • bedplassen
 • nerveus, ADHD

De andere Primaire Reflexen zijn:

 • Zoek-, Zuig- en Slikreflex
 • Tonische Labyrintreflex
 • Symmetrische Tonische Nekreflex
 • Segmentaire Rolreflex
 • Amfibiereflex
 • Hoofdbewegingreflexen (m.b.t. ogen en labyrint)

Werkwijze:

Op kinesiologische wijze (middels de spiertest) wordt nagegaan of er nog Primaire Reflexen actief zijn en indien nodig in evenwicht gebracht m.a.w. geremd. Mogelijk worden er ondersteunende oefeningen als huiswerk meegegeven.