Overigen

Bodystructure

Hugo Tobar ontwikkelde een systeem waarbij de afzonderlijke elementen van het lichaam als spieren, ligamenten, botten, dermatomen, pezen etc. middels de spiertest op mogelijke onevenwichten getest worden.
Op deze manier worden alle hoofdgewrichten schouder-elleboog-hand-vinger en heup-knie-enkel-tenen gebalanceerd. Daarnaast komen ook de grotere structuren als schedel, nek, rug, en bekken aan de orde.
Het spreekt voor zich dat elk energetisch onevenwicht terug in balans wordt gebracht.
Met deze methode kan je zonder meer goede resultaten bewerkstelligen, maar het is nog sterker in combinatie met andere behandelingsvormen. Ik gebruik Bodystructure om a.h.w. een laag weg te halen bij een probleem, waardoor er een betere toegankelijkheid voor andere methodieken ontstaat.
Zie ook: www.kinstitute.com

Holistic Manual Therapie

Holistic Manual Therapy (voortaan HMT) is ontwikkeld door Leopold Renner. Hij heeft de chinese basisprincipes op een succesvolle manier gekoppeld aan de asymmetrische, biomechanische bewegingspatronen van de osteopathie.
Er wordt gebruik gemaakt van de twee hoofdsystemen die het lichaam kent:

  • het activerende systeem (ook sympathische systeem genoemd hetgeen overeenkomt met Yang)
  • het rustbrengende systeem (ook parasympathische systeem genoemd hetgeen overeenkomt met Yin)

Alleen al het gegeven dat de huidige maatschappij heel onrustig en dus veel te yang is, geeft al aan hoe belangrijk het is om een tegenbeweging te maken en rust te bieden. Het voordeel van deze therapie dat de cliënt dit zelf thuis kan oefenen. Voor meer informatie verwijs ik naar: www.renner-methode.de

Holleis Methode

Doel van deze methode, ontwikkeld door Alexander Holleis, is om de originele blauwdruk van het lichaam weer te activeren.
Een kenmerk van een goed functionerende blauwdruk is dat je je ‘present’ voelt en dat er als het ware fijngevoelige antennes actief zijn waarmee je contact maakt met je omgeving. Het lijkt alsof alles vanzelf gaat.
Redenen waarom één en ander niet goed functioneert zijn dehydratie (te weinig water aanwezig) en onvoldoende rust. Dit leidt tot verlies van concentratie, slechte waarneming van de omgeving, gebrekkige motoriek etc..
Ik gebruik deze methode vanuit de gedachte, dat het lichaam (de blauwdruk) eerst weer in gebruik moet worden genomen alvorens andere correcties aan te bieden. De ingebruikneming op zich levert soms al mooie resultaten op.
Ik plaats deze behandelingsvorm binnen het onderdeel Lichaamsgevoel bij mijn Aanpak.
Zie ook www.holleis-methode.com.

Bachbloesems

Bachbloesems, ontwikkeld door dr. Edward Bach, zijn extracten van bloemen, die positief werken op storende emoties en gemoedstoestanden. Er zijn 38 verschillende bloesems, die elk op een specifieke emotie werkzaam zijn.
Ik gebruik het systeem zoals gehanteerd wordt door Dietmar Krämer die ook een relatie legde tussen Bachbloesems en de acupunctuurmeridianen. Vanuit een vragenlijst en de bevindingen tijdens de behandelingen worden er een aantal Bachbloesems geselecteerd en een combinatieflesje samengesteld. Ik zie de invloed van de Bachbloesems als een behandeling die constant op de achtergrond meeloopt en het nodige evenwicht brengt.

Atlas van de gevoelens

Dit boek met als ondertitel ‘Wegwijzer naar de innerlijke mens’ is ontwikkeld vanuit Marcos Training & Opleiding. Middels kinesiologische spiertesten wordt een bij het probleem passend acupunctuurpunt gezocht. Via de atlas kan de emotie die ten grondslag ligt aan het probleem worden gevonden.
Deze methode zal inzicht geven in de dieper liggende oorzaak van een probleem en een richting aangeven hoe de persoon in kwestie zelf aan het probleem kan ‘werken‘. Dit inzicht kan tot een doorbraak leiden.