Coaching

Coaching.

Als je iemand vraagt wat hij of zij zou wensen, dan hoor je vaak het antwoord “een goede gezondheid” om vervolgens nog een sigaret op te steken tezamen met een smakelijk hapje en een mooi glas rode wijn.

Het laatste is iedereen van harte gegund. Ik wil hiermee alleen maar aangeven, dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid, maar daar soms laconiek mee omgaan.

Helaas zijn we niet op een dergelijke manier opgevoed in tegenstelling tot de chinese traditie bijvoorbeeld.
In het westen ontwikkelen we een klacht, gaan naar de dokter die ons wellicht iets voorschrijft, waardoor de klacht verdwijnt c.q. verdoofd wordt en vervolgens gaan we verder met ons leven.
Door inzicht te krijgen in de aspecten, die van invloed zijn op de problematiek, kan de betrokkene zijn/haar leven en gezondheid meer in eigen hand nemen.
Inzicht kan worden verkregen vanuit verschillende invalshoeken. Dit kan variëren van het bespreken van levensbeschouwelijke vraagstukken tot het verzamelen van concrete informatie (een stappenteller bijvoorbeeld geeft nauwkeurig aan hoeveel je beweegt per dag) en alles wat verder relevant zou kunnen zijn.

Advies

Indien de situatie dit vraagt, reken ik een verwijzing naar gespecialiseerde collega’s tot mijn taak als therapeut.